Đánh giá các dòng Tủ mát Alaska mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 11.190.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA 450 Lít LC-743DB

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA 450 Lít LC-743DB

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 9.290.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA 350 Lít LC-533H

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA 350 Lít LC-533H

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 17.590.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA 700 Lít SL-7C

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA 700 Lít SL-7C

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 24.490.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA 1200 Lít SL-12C

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA 350 Lít SL-12C

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 29.390.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA 1400 Lít SL-14C3

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA 1400 Lít SL-14C3

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 20.490.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA 800 Lít SL-8C

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA 800 Lít SL-8C

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 12.690.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát Inverter Alaska 342 Lít LC-633HI

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát Inverter Alaska 342 Lít LC-633HI

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 13.690.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát Alaska INVERTER LC-733HI

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát Alaska INVERTER LC-733HI

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 24.490.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA 800 Lít SL8CI

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA 800 Lít SL8CI

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 3.890.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát ALASKA Mini 50 Lít LC-50

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát ALASKA Mini 50 Lít LC-50| Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn - điện tử, máy lạnh, gia dụng, di động | dienmaycholon.vn

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 10.690.000 đ
Đánh giá Tủ mát Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Mát INVERTER LC-533HI

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Mát INVERTER LC-533HI

1