Đánh giá các dòng Tủ lạnh Sharp mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.190.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 150 lít SJ-X176E-SL giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-ST giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST 626 lít chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-X316E-DS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X281E-DS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-X281E-DS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 182 lít SJ-X201E-DS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-X201E-DS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 15.240.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480V-SL giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Sharp SJ-FXP480V-SL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E-SL giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-X251E-SL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 22.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX680V-ST giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 35.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG-BK - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG-BK chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 20.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 560 lít SJ-XP620PG-BK - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 560 lít SJ-XP620PG-BK chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 32.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 31.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V-SL - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V-SL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 35.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG-MR - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG-MR giá rẻ chính hãng, trả góp 0%, bảo hành chính hãng - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện máy XANH!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 19.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 520 lít SJ-XP570PG-MR - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 520 lít SJ-XP570PG-MR chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Sharp SJ-FXP480VG-CH chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.360.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 26.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp SJ-FX688VG-BK chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 34.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-MR - giá tốt có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-MR chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 34.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!