Đánh giá các dòng Tủ lạnh Samsung mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 8.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.740.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BY/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BY/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982BS/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982BS/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 14.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 22.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001B4/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001B4/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 19.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532BY/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532BY/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 35.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R53012C/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R53012C/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K50822C/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K50822C/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 17.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K50822C/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K50822C/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 12.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.920.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BY/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BY/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.020.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 49.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Family Hub Samsung Inverter 616 lít RS64T5F01B4/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Samsung RS64T5F01B4/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

12