Đánh giá các dòng Tủ lạnh Panasonic mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic NR-BV280QSVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV chính hãng giá rẻ, có trả góp, lỗi 1 đổi 1, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 20.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV chính hãng giá rẻ, có trả góp, lỗi 1 đổi 1, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic NR-BL351WKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Panasonic NR-BA190PPVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340PKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic NR-BL340PKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 8.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL26AVPVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL26AVPVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 37.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GXVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic NR-DZ600GXVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 15.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 17.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN chính hãng, nhiều chức năng, kèm quà tặng hấp dẫn, có giao hàng tận nhà, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 17.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic NR-BV360GKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 15.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 23.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic NR-DZ600GKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.190.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN chính hãng, nhiều chức năng, kèm quà tặng hấp dẫn, có giao hàng tận nhà, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 12.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

123