Đánh giá các dòng Tủ lạnh Mitsubishi mới nhất

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 17.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBK-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBK-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBK-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 19.900.000 đ
Đánh giá Mua Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 Lít MR-CGX46EN-GBK-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 Lít MR-CGX46EN-GBK-V. Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 Lít MR-CGX46EN-GBK-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 17.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBR-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBR-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBR-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 19.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter 365 Lít MR-CGX46EN-GBR-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 Lít MR-CGX46EN-GBR-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 Lít MR-CGX46EN-GBR-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 10.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 344 lít MR-FX43EN-GBK-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 344 lít MR-FX43EN-GBK-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 344 lít MR-FX43EN-GBK-V giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 10.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FX43EN-GSL-V chính hãng tại Nguyễn Kim

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 344 lít MR-FX43EN-GSL-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FX43EN-GSL-V 344 lít chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 31.000.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EN-GBK-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EN-GBK-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EN-GBK-V giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 34.000.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-L78EN-GBK-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-L78EN-GBK-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-L78EN-GBK-V giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 13.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 326 Lít MR-CX41EJ (BRW) | Nguyễn

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 326 lít MR-CX41EJ (BRW). Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 326 lít MR-CX41EJ (BRW) giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 13.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Mitsibishi Electric Inverter 326 Lít MR-CX41EJ-PS-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsibishi Electric Inverter 326 lít MR-CX41EJ-PS-V. Mua online Tủ lạnh Mitsibishi Electric Inverter 326 lít MR-CX41EJ-PS-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 14.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358L MR-CX46EJ-BRW-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358 lít MR-CX46EJ-BRW-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358 lít MR-CX46EJ-BRW-V giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 13.280.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 414 lít MR-V50EH-BRW-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 414 lít MR-V50EH-BRW-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 414 lít MR-V50EH-BRW-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 14.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358 lít MR-CX46EJ-PS-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358 lít MR-CX46EJ-PS-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358 lít MR-CX46EJ-PS-V giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 10.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 376 lít MR-FX47EN-GBK-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 376 lít MR-FX47EN-GBK-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 376 lít MR-FX47EN-GBK-V giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 99.000.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694 lít MR-WX70C-BR

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 694 lít MR-WX70C-BR-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694 lít MR-WX70C-BR-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 95.000.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX70C-F-V giá tốt tại Nguyễn Kim

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 694 lít MR-WX70C-F-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694 lít MR-WX70C-F-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 35.000.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Mitsubishi Electric Inverter 555 Lít MR-LX68EM-GSL-V Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 555 lít MR-LX68EM-GSL-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 555 lít MR-LX68EM-GSL-V giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Tiki
 • 14.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Inverter Mitsubishi MR-CX46EJ (358L) - Hàng chính hãng

Thiết kế hiện đại, dung tích sử dụng lớn Tủ lạnh Inverter Mitsubishi MR-CX46EJ có thiết kế 3 cửa hiện đại với 3 ngăn chứa riêng biệt với ngăn lạnh và ngăn rau quả phía trên, giúp bạn dễ dàng lấy thực...

 • Bán trên Tiki
 • 14.699.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Inverter Mitsubishi MR-CX41EJ-BRW-V (326 lít) - Hàng chính hãng

Thiết kế hiện đại, dung tích sử dụng lớn Tủ lạnh Inverter Mitsubishi MR-CX41EJ có thiết kế 3 cửa hiện đại với 3 ngăn chứa riêng biệt với ngăn lạnh và ngăn rau quả phía trên, giúp bạn dễ dàng lấy thực...

 • Bán trên Tiki
 • 34.999.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Tủ Lạnh Inverter Mitsubishi MR-LX68EM-V (564L) - Hàng chính hãng

Thiết kế sang trọngTủ Lạnh Inverter Mitsubishi MR-LX68EM-V sở hữu ngoại hình bắt mắt, nổi bật với 4 cửa rộng lớn đi cùng lớp vỏ màu gương đen bóng dễ dàng làm nổi bật mọi không gian nội thất nhà bạn...

123