Đánh giá các dòng Tủ lạnh LG mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-B422WB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG GN-B422WB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-M315BL giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-M315BL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 8.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-M255BL giá tốt, có trả góp

Tủ Lạnh LG GN-M255BL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 20.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247WB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247WB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-D255BL giá tốt, có trả góp

Tủ Lạnh LG GN-D255BL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 12.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-D305MC giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-D305MC chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247JDS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG GR-B247JDS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-D315BL giá tốt, có trả góp

Tủ Lạnh LG GN-D315BL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 34.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247MC - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247MC chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 14.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-L422GB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG GN-L422GB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 45.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter InstaView Door-in-Door 601 lít GR-X247JS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter InstaView Door-in-Door 601 lít GR-X247JS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 209 lít GN-M208BL giá tốt, có trả góp

Tủ Lạnh LG GN-M208BL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-D422BL giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-D422BL chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-D315S giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG GN-D315S chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 8.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-D255PS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG GN-D255PS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-M255PS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-M255PS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 31.680.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG GR-D247JDS giá rẻ, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247JDS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-M422PS giá tốt, có trả góp

Tủ Lạnh LG GN-M422PS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 47.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter InstaView Door-in-Door 601 lít GR-X247MC giá tốt, có trả góp

Tủ Lạnh LG GR-X247MC chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 187 lít GN-L205WB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG Inverter 187 lít GN-L205WB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!