Đánh giá các dòng Tủ lạnh Hitachi mới nhất • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 49.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh 3 Cánh Hitachi Inverter 584 Lít R-FM800GPGV2X(MBW)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh 3 Cánh Hitachi Inverter 584 Lít R-FM800GPGV2X(MBW)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 34.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh Hitachi Inverter 589 Lít R-FS800GPGV2(GS)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Hitachi Inverter 589 Lít R-FS800GPGV2(GS)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 16.490.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9(MIR)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9(MIR)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 89.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 569 Lít R-FM800XAGGV9X(GBZ)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 569 Lít R-FM800XAGGV9X(GBZ)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 89.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh Inverter Hitachi 569 Lít R-FM800XAGGV9X (DIA)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Inverter Hitachi 569 Lít R-FM800XAGGV9X (DIA)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 16.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh Inverter Hitachi 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Inverter Hitachi 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 38.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-WB640VGV0(GMG)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-WB640VGV0(GMG)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 86.990.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ lạnh Hitachi Inverter 474 lít R-G620GV XK

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Hitachi Inverter 474 lít R-G620GV XK

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 14.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh Inverter HITACHI R-FVX480PGV9 (GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Inverter HITACHI R-FVX480PGV9 (GBK)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 56.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI R-G520GV(XK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI R-G520GV(XK)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 123.000.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 722 Lít R-X670GV(X)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 722 Lít R-X670GV(X)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 18.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 489 Lít R-FG560PGV8X(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 489 Lít R-FG560PGV8X(GBK)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 45.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 600 Lít R-FM800PGV2(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 600 Lít R-FM800PGV2(GBK)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 61.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 584 Lít FM800AGPGV4X(DIA)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 584 Lít FM800AGPGV4X(DIA)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 59.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 584 Lít R-FM800GPGV2(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 584 Lít R-FM800GPGV2(GBK)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 11.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 406 Lít R-FG510PGV8(GBW)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 406 Lít R-FG510PGV8(GBW)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 25.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7(GBW)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7(GBW)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 32.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7X(GBW)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7X(GBW)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 32.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7X(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7X(GBK)

 • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
 • 25.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 540 Lít R-FW690PGV7(GBK)

123