Đánh giá các dòng Tủ lạnh Electrolux mới nhất • Bán trên Nguyễn Kim
 • 2.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Nguyễn Kim - Tìm kiếm

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Electrolux 92 lít EUM0900SA. Mua online Tủ lạnh Electrolux 92 lít EUM0900SA chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 7.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Nguyễn Kim - Tìm kiếm

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Electrolux Inverter 230 lít ETB2502J-H. Mua online Tủ lạnh Electrolux Inverter 230 lít ETB2502J-H chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 6.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Nguyễn Kim - Tìm kiếm

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Electrolux Inverter 230 lít ETB2502J-A. Mua online Tủ lạnh Electrolux Inverter 230 lít ETB2502J-A chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 7.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Nguyễn Kim - Tìm kiếm

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Electrolux Inverter 260 lít ETB2802J-H. Mua online Tủ lạnh Electrolux Inverter 260 lít ETB2802J-H chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 13.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Nguyễn Kim - Tìm kiếm

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Electrolux Inverter 431 lít ETB4600B-G. Tủ lạnh Electrolux Inverter 431 lít ETB4600B-G chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 38.900.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Nguyễn Kim - Tìm kiếm

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Electrolux inverter 617 lít EHE6879A-B. Mua online Tủ lạnh Electrolux Inverter 617 lít EHE6879A-B chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 9.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Nguyễn Kim - Tìm kiếm

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Electrolux Inverter 340 lít EME3700H-A. Mua online Tủ lạnh Electrolux Inverter 340 lít EME3700H-A chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

1