Đánh giá các dòng Tủ lạnh Aqua mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 2.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 3.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA(BS) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA(BS) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 8.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua 260 lít AQR-I298EB BS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA(BL) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Aqua AQR-S541XA(BL) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.140.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inveter 235 lít AQR-IG248EN (GB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IG248EN (GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 21.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua AQR-IGW525EM (GB) giá rẻ, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IGW525EM (GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 2.550.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA(BS) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA(BS) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B379MA(WGB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B379MA(WGB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 344 lít AQR-T389FA(WGB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 344 lít AQR-T389FA(WGB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 22.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 533 lít AQR-IG636FM(GB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 533 lít AQR-IG636FM(GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-IG378EB GB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-IG378EB GB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 22.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 25.570.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 515 lít AQR-IG686AM GB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IG686AM chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

12