Đánh giá các dòng Tủ lạnh Aqua mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.090.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua 260 lít AQR-I298EB BS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inveter 235 lít AQR-IG248EN (GB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IG248EN (GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA(BL) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Aqua AQR-S541XA(BL) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B379MA(WGB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B379MA(WGB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 25.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 533 lít AQR-IG636FM(GB) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 533 lít AQR-IG636FM(GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 29.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 515 lít AQR-IG686AM GB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IG686AM chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.690.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-IG378EB GB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-IG378EB GB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 22.580.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 14.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(SG) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(SG) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 270 lít AQR-IG288EN (GB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IG288EN (GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 19.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua AQR-I565AS BS giá rẻ, có trả góp

Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371E50VZK chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.610.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-IG356DN GBN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IG356DN (GBN) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 21.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua AQR-IGW525EM (GB) giá rẻ, có trả góp

Tủ lạnh Aqua AQR-IGW525EM (GB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 2.790.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 16.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(BL) - giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(BL) giá rẻ chính hãng, trả góp 0%, bảo hành chính hãng - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện máy XANH!