Đánh giá tính năng nổi bật của các dòng Tủ lạnh

 • Điện Máy Xanh
 • 8.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Điện Máy Xanh
 • 7.290.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Điện Máy Xanh
 • 5.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Toshiba GR-B22VU(UKG) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Điện Máy Xanh
 • 9.490.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-B422WB giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh LG GN-B422WB chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao.

 • Điện Máy Xanh
 • 5.390.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Điện Máy Xanh
 • 10.990.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB) giá tốt, có trả góp

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB) chính hãng giá rẻ, có trả góp, giao siêu tốc trong 4h, xem hàng không mua không sao!

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 11.290.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 406 Lít R-FG510PGV8(GBW)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 406 Lít R-FG510PGV8(GBW)

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 18.490.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 489 Lít R-FG560PGV8X(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 489 Lít R-FG560PGV8X(GBK)

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 18.490.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh HITACHI Inverter 489 Lít R-FG560PGV8X(GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh HITACHI Inverter 489 Lít R-FG560PGV8X(GBK)

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 27.990.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh TOSHIBA Inverter 493 Lít GR-RS637WE

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh TOSHIBA Inverter 493 Lít GR-RS637WE

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 29.090.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh TOSHIBA Inverter 622 Lít GR-RF690WE-PGV[24]

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh TOSHIBA Inverter 622 Lít GR-RF690WE-PGV[24]

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 37.990.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GXVN

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GXVN

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 12.590.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 13.190.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Tủ Lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN

 • Nguyễn Kim
 • 5.740.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Samsung Inverter 208 Lít RT20HAR8DBU Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU. Mua online Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 6.290.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Panasonic Inverter 170 Lít NR-BA190PPVN Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN. Mua online Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Mua trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 7.690.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Sharp Inverter 314 Lít SJ-X316E-SL

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Sharp Inverter 314 lít SJ-X316E-SL. Mua online Tủ lạnh Sharp Inverter 314 lít SJ-X316E-SL chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 2.550.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Aqua 50 Lít AQR-D59FA (BS) Giá Tốt, Chính Hãng

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA (BS). Mua online Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA (BS) giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Tủ lạnh mini, giá sinh viên. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 8.590.000 đ
Đánh giá Mua Tủ Lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1). Mua online Tủ Lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1) chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 8.090.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh LG Inverter 255 Lít GN-D255PS Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-D255PS. Mua online Tủ Lạnh LG Inverter 255 Lít GN-D255PS chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 38.700.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-WB640VGV0 (GBK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GBK). Mua online Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GBK) chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 2.990.000 đ
Đánh giá Mua Tủ Lạnh Electrolux 92 Lít EUM0900SA Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ Lạnh Electrolux 92 lít EUM0900SA. Mua online Tủ lạnh Electrolux 92 lít EUM0900SA chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 17.900.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBK-V

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBK-V. Mua online Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 Lít MR-CGX41EN-GBK-V chính hãng, giá tốt tại Nguyễn Kim. Miễn phí vận chuyển. Giao hàng tận nơi. Mua ngay!

 • Nguyễn Kim
 • 4.790.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Casper Inverter 218 Lít RT-230PB Chính Hãng

Khám phá ưu điểm nổi trội của Tủ lạnh Casper Inverter 218 lít RT-230PB. Mua online Tủ lạnh Casper Inverter 218 lít RT-230PB có công nghệ inverter tiết kiệm điện, bộ lọc than hoạt tính khử mùi. tại Nguyễn Kim. Miễn phí giao hàng. Mua ngay!

 • Tiki
 • 15.859.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BX460WSVN (410L) - Hàng chính hãng - Chỉ giao tại Hà Nội

Bảo quản thịt cá không cần rã đông khi chế biến đến 7 ngày với ngăn cấp đông mềm chuẩn -3 độ thế hệ mới Prime Fresh+Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN được trang bị ngăn đông mềm thế hệ ...

 • Tiki
 • 19.139.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8-GBK

GIAO HÀNG VÀ LẮP ĐẶT CÙNG LÚC...

 • Tiki
 • 2.590.300 đ
Đánh giá Tủ lạnh Electrolux 85L EUM0900SA

Tủ lạnh mini 1 cửa nhỏ gọnTủ Lạnh Mini Electrolux EUM0900SA thuộc dòng tủ lạnh mini 1 cửa nhỏ gọn, phù hợp lắp đặt sử dụng trong không gian nhỏ, hay gia đình ít người (dưới 3 thành viên). Tủ có kiểu ...

 • Tiki
 • 4.329.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV - Chỉ giao HCM

Thiết kế hiện đại, sang trọng Tủ Lạnh Inverter Samsung RT19M300BGS/SV (208L) có thiết kế tinh tế, sáng tạo, tạo cho không gian nhà bạn thêm hiện đại. Tủ lạnh có dung tích 208 lít, phù hợp với gia đì...

 • Tiki
 • 3.555.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA-BS

Thiết kế đơn giản, gam màu tinh tếTủ Lạnh Aqua AQR-T150FA-BS được thiết kế đơn giản 2 cửa phẳng với gam màu đen huyền bí, sang trọng, kiểu dáng khá nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, cho phép bạn dễ dàng ...

 • Tiki
 • 15.590.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247JDS

Thiết kế sang trọng, đẳng cấpTủ Lạnh Side By Side Inverter LG GR-B247JDS là dòng tủ lạnh side by side 2 cửa lớn có thiết kế đẳng cấp cùng màu xám sang trọng giúp làm nổi bật lên không gian nội thất c...

 • Tiki
 • 4.899.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Sharp Inverter 165L SJ-X176E-DSS

Thiết kế phẳng mạnh mẽ, hiện đạiTủ Lạnh Inverter Sharp SJ-X176E-DSS được thiết kế đẹp mắt, hài hòa với kiểu dáng sang trọng, gam màu bạc sẫm tinh tế sẽ mang đến vẻ đẹp tao nhã cho không gian bếp nhà ...

 • Tiki
 • 18.890.000 đ
Đánh giá Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 lít GR-RS637WE-PMV(06)-MG - Hàng Chính Hãng - Chỉ Giao Hàng TP.HCM

Tổng dung tích 493 lítLấy nước ngoài tiện lợiCông nghệ Dual Inverter tiết kiệm điện năngChế độ kỳ nghỉ tiết kiệmĐiều khiển cảm ứng bên ngoàiTay cầm nổi kiểu mới tiện dụngLuồng khí lạnh đa chiều...

 • Tiki
 • 14.890.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Inverter Mitsubishi MR-CX46EJ (358L) - Hàng chính hãng

Thiết kế hiện đại, dung tích sử dụng lớn Tủ lạnh Inverter Mitsubishi MR-CX46EJ có thiết kế 3 cửa hiện đại với 3 ngăn chứa riêng biệt với ngăn lạnh và ngăn rau quả phía trên, giúp bạn dễ dàng lấy thực...

 • Tiki
 • 10.390.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Inverter Mitsubishi Electric MR-CX35EM-BRW (272L) - Hàng Chính Hãng

Thiết kế nổi bật với 3 cửa tiện dụngTủ Lạnh Inverter Mitsubishi Electric MR-CX35EM-BRW sở hữu kiểu dáng hiện đại, cao cấp với gam màu sắc sang trọng chất liệu sáng bóng làm nổi bật không gian nhà bạn...

 • Tiki
 • 4.559.000 đ
Đánh giá Tủ Lạnh Inverter Beko RDNT200I50VS (188L) (Bạc) - Hàng chính hãng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ CÔNG LẮP ĐẶT - VẬT TƯ PHÁT SINH TÍNH THEO THỰC TẾ(MÁY GIẶT, MÁY RỬA CHÉN .V.V CHỈ HỖ TRỢ GẮN VÀO ĐƯỜNG ỐNG CÓ SẴN , KHÔNG HỖ TRỢ KHOAN ĐỤC)...