Đánh giá các dòng Tivi Sony mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.400.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G - giá tốt ,có trả góp

Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 15.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.400.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.400.000 đ
Đánh giá Tivi LED Sony KD-55X7000G - giá tốt ,có trả góp

Tivi Tivi LED Sony KD-55X7000G giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 20.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.400.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75 - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75 giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 15.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75 - giá tốt, có trả góp

Tivi Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75 giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.590.000 đ
Đánh giá Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D - giá tốt, có trả góp

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.600.000 đ
Đánh giá Smart Tivi Sony 50 inch 50W660G giá tốt ,có trả góp

Smart Tivi Sony 50 inch 50W660G giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 14.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H/S - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H/S giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 30.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 14.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 21.400.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7500H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7500H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.400.000 đ
Đánh giá Smart Tivi Sony 43 inch 43W660G giá tốt ,có trả góp

Smart Tivi Sony 43 inch 43W660G giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 26.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000H - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000H giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 20.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H/S - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H/S giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 25.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80J - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80J giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 29.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X85J - giá tốt, có trả góp

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X85J giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 32.900.000 đ
Đánh giá Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch XR-65X90J - giá tốt, có trả góp

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch XR-65X90J giá tốt, chính hãng, giao hàng tận nơi, nhiều quà tặng hấp dẫn, bảo hành chu đáo. Click xem ngay!