Đánh giá các dòng Nồi Tefal mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 460.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm Tefal H9104414 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm Tefal H9104414 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 530.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm Tefal H9104614 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm Tefal H9104614 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 273.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 18 cm Tefal H9104314 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 18 cm Tefal H9104314 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 575.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 22cm TEFAL So Chef G1354595 - Giá tốt

Nồi Nồi nhôm chống dính đáy từ 22cm TEFAL So Chef G1354595giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 749.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm Tefal C6822472 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm Tefal C6822472 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.036.000 đ
Đánh giá Nồi Quánh nhôm đáy từ chống dính 24 cm Tefal C6203272 - Chính hãng

Quánh nhôm đáy từ chống dính 24 cm Tefal C6203272 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 868.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm Tefal C6824672 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm Tefal C6824672 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 966.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ Tefal C6204672 24 cm - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ Tefal C6204672 24 cm chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 875.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 26 cm Tefal Expertises C6207172

Nồi nhôm chống dính đáy từ 26 cm Tefal Expertises C6207172 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

1