Đánh giá các dòng Nồi Kangaroo mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 472.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính Kangaroo KG993MX - Bộ 3 cái - chính hãng, giá tốt

Nồi Nồi nhôm chống dính Kangaroo KG993MX - Bộ 3 cáigiao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.050.000 đ
Đánh giá Nồi quánh nhôm chống dính đáy từ Kangaroo KG992MX - Bộ 3 cái - Giá rẻ

Nồi Nồi quánh nhôm chống dính đáy từ Kangaroo KG992MX - Bộ 3 cáigiao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.200.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ 3 nồi inox 5 đáy Kangaroo KG876 - chính hãng, giá tốt

Bộ 3 nồi inox 5 đáy Kangaroo KG876giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 990.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ 3 nồi inox 5 đáy Kangaroo KG878 - chính hãng, giá tốt

Bộ 3 nồi inox 5 đáy Kangaroo KG878giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 890.000 đ
Đánh giá Nồi inox 5 đáy Kangaroo KG122 - chính hãng, giá tốt

Nồi inox 5 đáy Kangaroo KG122giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 590.000 đ
Đánh giá Nồi inox 5 đáy Kangaroo KG876XL - chính hãng, giá tốt

Nồi inox 5 đáy Kangaroo KG876XLgiao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 2.250.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ 3 nồi inox 5 đáy Kangaroo KG3CS2 - chính hãng, giá tốt

Bộ 3 nồi inox 5 đáy Kangaroo KG3CS2 lỗi 1 đổi 1 trong 1 tháng, giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 459.000 đ
Đánh giá Nồi inox 5 đáy Kangaroo KG876M - chính hãng, giá tốt

Nồi inox 5 đáy Kangaroo KG876Mgiao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 280.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 24 cm Kangaroo KG868L - Chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 24 cm Kangaroo KG868L chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 210.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm Kangaroo KG935M - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm Kangaroo KG935M chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 459.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 20cm Kangaroo KG995S - chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20cm Kangaroo KG995S Giao hàng nhanh trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 182.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm đáy từ chống dính 18 cm Kangaroo KG935S - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm đáy từ chống dính 18 cm Kangaroo KG935S chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 499.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 2cm Kangaroo KG995L - chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 2cm Kangaroo KG995L Giao hàng nhanh trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 890.000 đ
Đánh giá Nồi inox 5 đáy nắp kiếng Kangaroo KG866 - Bộ 3 cái - chính hãng

Nồi inox 5 đáy nắp kiếng Kangaroo KG866 - Bộ 3 cái Giao hàng nhanh trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

1