Đánh giá các dòng Nồi Hommy mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 156.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 20cm Hommy CW-S042-20 - chính hãng, giá tốt

Nồi Nồi inox 3 đáy 20cm Hommy CW-S042-20giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 474.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ 3 nồi inox 3 đáy nắp kiếng Hommy BE005 - chính hãng, giá tốt

Bộ 3 nồi inox 3 đáy nắp kiếng Hommy BE005 Giao hàng nhanh trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 168.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 16cm Hommy CW-S042-16 - chính hãng, giá tốt

Nồi Nồi inox 3 đáy 16cm Hommy CW-S042-16giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 256.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 24cm Hommy CW-S042-24 - chính hãng, giá tốt

Nồi Nồi inox 3 đáy 24cm Hommy CW-S042-24 giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 550.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ nồi chảo nhôm chống dính đáy từ Hommy BE004-20-26 Xanh

Bộ nồi chảo nhôm chống dính đáy từ Hommy BE004-20-26 Xanh Giao hàng nhanh trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 300.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 18cm Hommy NE001-18 - chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 18cm Hommy NE001-18 Giao hàng nhanh trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 370.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 22cm Hommy NE002-22 - chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 22cm Hommy NE002-22 Giao hàng nhanh trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

1