Đánh giá các dòng Nồi Điện Máy Xanh mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 300.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm ĐMX NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm ĐMX NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 250.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 16 cm ĐMX NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 16 cm ĐMX NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 350.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm ĐMX NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm ĐMX NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 280.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 26 cm ĐMX NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 26 cm ĐMX NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 490.000 đ
Đánh giá Nồi inox 304 3 đáy DMX NI005 20cm

Nồi inox 304 3 đáy DMX NI005 20cm: thông tin giá bán, khuyến mãi, hình ảnh thực tế, tính năng được cập nhật liên tục từ Điện máy XANH

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 455.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 24 cm DMX NI004 - Chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 24 cm DMX NI004 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 189.000 đ
Đánh giá Nồi Quánh nhôm đáy từ chống dính 16 cm ĐMX QE - Chính hãng, giá tốt

Quánh nhôm đáy từ chống dính 16 cm ĐMX QE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 595.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 24 cm DMX NI005 - Chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 24 cm DMX NI005 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 378.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 20 cm DMX NI004 - Chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 20 cm DMX NI004 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 476.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 28 cm DMX NN002 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 28 cm DMX NN002 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 378.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm DMX NN002 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ DMX NN002 24cm: thông tin giá bán, khuyến mãi, hình ảnh thực tế, tính năng được cập nhật liên tục từ Điện máy XANH

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 210.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm DMX NN001 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm DMX NN001 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 308.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm DMX NN002 - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm DMX NN002 chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 280.000 đ
Đánh giá Nồi Quánh inox 304 3 đáy DMX QI002 16cm

Quánh inox 304 3 đáy DMX QI002 16cm: thông tin giá bán, khuyến mãi, hình ảnh thực tế, tính năng được cập nhật liên tục từ Điện máy XANH

1