Đánh giá các dòng Nồi Delites mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 260.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 20 cm Delites NR003-18 - chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 20 cm Delites NR003-18giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 220.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 18cm Delites NR003-18 - chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 18cm Delites NR003-18giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 350.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ 3 nồi inox 1 đáy Delites NR002-B3 - chính hãng, giá tốt

Bộ 3 nồi inox 1 đáy Delites NR002-B3giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 590.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ 3 nồi inox 3 đáy Delites NR001-B3 - chính hãng, giá tốt

Bộ 3 nồi inox 3 đáy Delites NR001-B3giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 390.000 đ
Đánh giá Nồi inox 1 đáy 28 cm Delites NR004-28 - chính hãng, giá tốt

Nồi inox 1 đáy 28 cm Delites NR004-28giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 280.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 26 cm Delites NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 26 cm Delites NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 340.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 24 cm Delites NR003-24 - chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 24 cm Delites NR003-24giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 322.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 28 cm ĐMX NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 28 cm ĐMX NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 490.000 đ
Đánh giá Nồi Bộ nồi inox 1 đáy 24 cm Delites XR001-24 - chính hãng, giá tốt

Bộ nồi inox 1 đáy 24 cm Delites XR001-24giao hàng trong 2 giờ, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 322.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 28 cm Delites NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 28 cm Delites NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 203.000 đ
Đánh giá Nồi Quánh nhôm đáy từ chống dính 18 cm ĐMX QE - Chính hãng, giá tốt

Quánh nhôm đáy từ chống dính 18 cm ĐMX QE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 182.000 đ
Đánh giá Nồi Quánh nhôm đáy từ chống dính 16 cm Delites QE

Quánh nhôm chống dính đáy từ Delites QE 16 cm: thông tin giá bán, khuyến mãi, hình ảnh thực tế, tính năng được cập nhật liên tục từ Điện máy XANH

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 224.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm Delites NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 24 cm Delites NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 154.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm chống dính đáy từ 16 cm Delites NDE - Chính hãng, giá tốt

Nồi nhôm chống dính đáy từ 16 cm Delites NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 252.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 16 cm Delites 001NCH - Chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 16 cm Delites 001NCH chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 294.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 16 cm Delites 002NCH - Chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 16 cm Delites 002NCH chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 196.000 đ
Đánh giá Nồi Quánh nhôm đáy từ chống dính 18 cm Delites QE - Chính hãng, giá tốt

Quánh nhôm đáy từ chống dính 18 cm Delites QE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 350.000 đ
Đánh giá Nồi inox 3 đáy 24 cm Delites 001NCH - Chính hãng, giá tốt

Nồi inox 3 đáy 24 cm Delites 001NCH chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 182.000 đ
Đánh giá Nồi nhôm đáy từ chống dính 20 cm Delites NDE - Bền đẹp, giá rẻ

Nồi nhôm chống dính đáy từ 20 cm Delites NDE chất lượng tốt, sử dụng bền bỉ, nấu ăn an toàn, dễ vệ sinh chùi rửa. Giao hàng toàn quốc trong 2 giờ. Mua ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 294.000 đ
Đánh giá Nồi inox 304 3 đáy Delites 001NCH 20 cm

Nồi inox 304 3 đáy Delites 001NCH 20 cm: thông tin giá bán, khuyến mãi, hình ảnh thực tế, tính năng được cập nhật liên tục từ Điện máy XANH

1