Đánh giá các dòng Nồi cơm điện Hitachi mới nhất • Bán trên Nguyễn Kim
 • 2.890.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1.8 Lít RZ-D18VFY(DRE)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18VFY(DRE). Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18VFY(DRE) tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 2.590.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1.8 Lít RZ-D18XFY(GWH)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18XFY(GWH). Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18XFY(GWH) tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 2.590.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1.8 Lít RZ-D18GFY(W)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18GFY(W). Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18GFY(W) tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 3.490.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1.8 Lít RZ-D18WFY(RE)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY(RE). Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY(RE) tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 3.490.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1.8 Lít RZ-D18WFY(BK)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY(BK). Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY(BK) tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 7.890.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1.8 Lít RZ-JHE18Y

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-JHE18Y. Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-JHE18Y tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 3.390.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1 Lít RZ-D10WFY(RE)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1 lít RZ-D10WFY(RE). Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1 lít RZ-D10WFY(RE) tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 6.590.000 đ
Đánh giá Nồi cơm điện Nồi Cơm Điện Hitachi 1.8 Lít RZ-GHE18Y

Khám phá ưu điểm nổi trội của Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-GHE18Y. Mua online Nồi cơm điện Hitachi 1.8 lít RZ-GHE18Y tại Nguyễn Kim. Trả góp 0%. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Mua ngay!

1