Đánh giá các dòng Nồi chiên không dầu Ava mới nhất  • Bán trên Điện Máy Xanh
  • 990.000 đ
Đánh giá Nồi chiên không dầu Ava AF40155D 5 lít - Chính hãng | Điện máy XANH

Nồi chiên không dầu Ava AF40155D 5 lít chính hãng . Giao hàng miễn phí toàn quốc trong 1 giờ. 1 đổi 1 tháng đầu tiên với sản phẩm lỗi.

  • Bán trên Điện Máy Xanh
  • 1.550.000 đ
Đánh giá Nồi chiên không dầu Ava AF358T 4 lít - Chính hãng | Điện máy XANH

Nồi chiên không dầu Nồi chiên không dầu Ava AF358T 4 lít chính hãng . Giao hàng miễn phí toàn quốc trong 1 giờ. 1 đổi 1 tháng đầu tiên với sản phẩm lỗi.

  • Bán trên Điện Máy Xanh
  • 2.650.000 đ
Đánh giá Nồi chiên không dầu Ava KDF-593D 7.5L - Chính hãng | Điện máy XANH

Nồi chiên không dầu Nồi chiên không dầu Ava KDF-593D 7.5L chính hãng . Giao hàng miễn phí toàn quốc trong 1 giờ. 1 đổi 1 tháng đầu tiên với sản phẩm lỗi.

  • Bán trên Điện Máy Xanh
  • 1.950.000 đ
Đánh giá Nồi chiên không dầu Ava 55K07A 5.5 lít - Chính hãng | Điện máy XANH

Nồi chiên không dầu Nồi chiên không dầu Ava 55K07A 5.5 lít chính hãng . Giao hàng miễn phí toàn quốc trong 1 giờ. 1 đổi 1 tháng đầu tiên với sản phẩm lỗi.

1