Đánh giá các dòng Máy xay sinh tố Bluestone mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 447.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5311 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5311 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 744.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố cầm tay Bluestone BLB-5216 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay sinh tố cầm tay Bluestone BLB-5216 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.260.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5336 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5336 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.320.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố cầm tay Bluestone BLB5268 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay sinh tố cầm tay Bluestone BLB5268 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.293.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Máy xay cầm tay Bluestone BLB 5251 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay cầm tay Bluestone BLB 5251 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 699.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5310 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5310 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh chóng, máy xay sinh tố đa năng, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Click xem ngay !

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 2.599.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Máy xay nấu đa năng Bluestone BLB-6035 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay nấu đa năng Bluestone BLB-6035 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh chóng, máy xay sinh tố đa năng, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Click xem ngay !

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.200.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5335W - giá rẻ, giao ngay

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5335W chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 837.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Máy xay thịt BlueStone CHB-5149 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay thịt BlueStone CHB-5149 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 1.674.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5339

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5339 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 990.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5329 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5329 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Xem ngay!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 859.000 đ
Đánh giá Máy xay sinh tố Máy xay thịt Bluestone CHB-5139 - giá rẻ, giao ngay

Máy xay thịt Bluestone CHB-5139 chất lượng tốt, xay thực phẩm nhanh chóng, máy xay sinh tố đa năng, nhuyễn mịn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Giao hàng toàn quốc. Click xem ngay !

1