Đánh giá tính năng nổi bật của các dòng Máy lọc nước

 • Điện Máy Xanh
 • 5.390.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước RO Kangaroo KG99A VTU 9 lõi - giá rẻ, giao ngay tận nơi

Máy lọc nước tại vòi RO Kangaroo KG99A VTU 9 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Xanh
 • 5.990.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước RO Karofi B930 9 lõi - giá rẻ, giao ngay tận nơi

Máy lọc nước RO Karofi B930 9 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Xanh
 • 4.990.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước RO Sunhouse SHA8858K 8 lõi - giá rẻ, giao ngay tận nơi

Máy lọc nước tại vòi RO Sunhouse SHA8858K 8 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Xanh
 • 4.362.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1686UV(W1) 3 lõi - giá rẻ, giao ngay

Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1686UV(W1) 3 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Xanh
 • 3.865.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước RO Daikiosan DXW-33007H 7 lõi - giá rẻ, giao ngay tận nơi

Máy lọc nước RO Daikiosan DXW-33007H 7 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Xanh
 • 7.719.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước RO AOSmith M2 5 lõi - giá rẻ, giao ngay tận nơi

Máy lọc nước RO AOSmith M2 5 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Xanh
 • 14.990.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước Korihome WPK-915 9 lõi - giá rẻ, giao ngay tận nơi

Máy lọc nước tại vòi Korihome WPK-915 9 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Xanh
 • 7.060.000 đ
Đánh giá Máy lọc nước RO Midea JN1648T 5 lõi - giá rẻ, giao ngay tận nơi

Máy lọc nước RO Midea JN1648T 5 lõi giá rẻ, máy lọc nước gia đình lọc nước uống trực tiếp, an toàn tốt cho sức khỏe, giao hàng nhanh, lắp đặt miễn phí. Nhấp xem ngay!

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 6.299.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước SANAKY SNK-E3110

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước SANAKY SNK-E3110

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 10.099.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Nguội MUTOSI MP-350D-BKQ

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Nguội MUTOSI MP-350D-BKQ

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 9.990.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước RO Hydrogen 2 Vòi KANGAROO KG100HK

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước RO Hydrogen 2 Vòi KANGAROO KG100HK

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 7.190.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | MÁY LỌC NƯỚC COWAY P-300R

Khám phá ưu điểm nổi trội của MÁY LỌC NƯỚC COWAY P-300R

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 5.990.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước A.O.Smith AR75-A-S-1E

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước A.O.Smith AR75-A-S-1E

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 23.200.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Điện Giải Ion Kiềm Panasonic TK-AS45

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Điện Giải Ion Kiềm Panasonic TK-AS45

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 139.000.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Điện Giải Ion Kiềm Kangen LeveLuk K8

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Điện Giải Ion Kiềm Kangen LeveLuk K8

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 6.590.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước Philips ADD8960

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước Philips ADD8960

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 6.990.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước R.O 10 Lõi SUNHOUSE SHA88510K

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước R.O 10 Lõi SUNHOUSE SHA88510K

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 6.890.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước RO Daikiosan CPW-32009H

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước RO Daikiosan CPW-32009H

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 5.490.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước KAROFI - E8RO

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước KAROFI - E8RO

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 6.190.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước KORIHOME WPK-G61

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước KORIHOME WPK-G61

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 5.976.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước RO TOSHIBA TWP-N1843SV(T)

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước RO TOSHIBA TWP-N1843SV(T)

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 39.000.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Điện Giải Ion Kiềm FUJI SMART K8 Slim

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Điện Giải Ion Kiềm FUJI SMART K8 Slim

 • Điện Máy Chợ Lớn
 • 6.690.000 đ
Đánh giá Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Máy Lọc Nước RO Midea MWP-S0820MR

Khám phá ưu điểm nổi trội của Máy Lọc Nước RO Midea MWP-S0820MR