Đánh giá các dòng Máy hút bụi Bosch mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 2.910.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN20110

Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN20110

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.015.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGN21800 - giá tốt

Máy hút bụi Bosch HMH.BGN21800 giá tốt, sản phẩm chính hãng, sử dụng tiện lợi, không thế thiếu với gia đình hiện đại, giao hàng nhanh chóng

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.664.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGS3U2000

Máy hút bụi Bosch HMH.BGS3U2000

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.270.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGS2UPWER1

Máy hút bụi Bosch HMH.BGS2UPWER1

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 2.490.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN14090

Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN14090

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 3.490.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BSM1805RU

Máy hút bụi Bosch HMH.BSM1805RU

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.980.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGL72294 - giá tốt

Máy hút bụi Bosch HMH.BGL72294 giá tốt, sản phẩm chính hãng, sử dụng tiện lợi, không thế thiếu với gia đình hiện đại, giao hàng nhanh chóng

1