Đánh giá các dòng Máy hút bụi Bosch mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 4.370.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BSM1805RU

Máy hút bụi Bosch HMH.BSM1805RU

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 3.120.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN14090

Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN14090

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 12.480.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGL72294 - giá tốt

Máy hút bụi Bosch HMH.BGL72294 giá tốt, sản phẩm chính hãng, sử dụng tiện lợi, không thế thiếu với gia đình hiện đại, giao hàng nhanh chóng

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 8.330.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGS3U2000

Máy hút bụi Bosch HMH.BGS3U2000

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 3.640.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN20110

Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN20110

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.840.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGS2UPWER1

Máy hút bụi Bosch HMH.BGS2UPWER1

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 6.270.000 đ
Đánh giá Máy hút bụi Bosch HMH.BGN21800 - giá tốt

Máy hút bụi Bosch HMH.BGN21800 giá tốt, sản phẩm chính hãng, sử dụng tiện lợi, không thế thiếu với gia đình hiện đại, giao hàng nhanh chóng

1