Đánh giá các dòng Máy giặt Panasonic mới nhất • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 15.990.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FX1LVT, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FX1LVT giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.590.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10AR1BV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10AR1BV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.990.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11AR1BV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11AR1BV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.990.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 17.490.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 10 Kg NA-V10FX1LVT, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 10 Kg NA-V10FX1LVT giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 9.090.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 9.5kg NA-FD95X1LRV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 9.5kg NA-FD95X1LRV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 17.490.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FX2BVT, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FX2BVT giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 11.990.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10VR1BV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10VR1BV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 18.990.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-V105FX2BV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-V105FX2BV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 15.090.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FD125V1BV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FD125V1BV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 13.190.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11VR1BV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11VR1BV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.790.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4GRV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4GRV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 7.190.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4GRV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4GRV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 4.490.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic 8 kg NA-F80VS9GRV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic 8 kg NA-F80VS9GRV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 5.590.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 10.090.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100V5LRV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100V5LRV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 8.490.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 14.490.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FD12VR1BV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FD12VR1BV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 17.090.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 14 Kg NA-FD14V1BRV - giá tốt, có trả góp

Máy giặt Panasonic Inverter 14 Kg NA-FD14V1BRV chính hãng giá rẻ, trả góp, Giao siêu tốc trong 4h - Ráp trong ngày, lỗi 1 đổi 1, lắp đặt miễn phí. Xem hàng không mua không sao!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 20.090.000 đ
Đánh giá Máy giặt Panasonic Inverter 16 Kg NA-FD16V1BRV - giá tốt, có trả góp

Máy giặt Panasonic Inverter 16 Kg NA-FD16V1BRV chính hãng giá rẻ, trả góp, Giao siêu tốc trong 4h - Ráp trong ngày, lỗi 1 đổi 1, lắp đặt miễn phí. Xem hàng không mua không sao!

12