Đánh giá các dòng Lò nướng Hafele mới nhất

  • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
  • 38.880.000 đ
Đánh giá Lò nướng Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Lò Nướng Hấp Kết Hợp Âm Tủ HAFELE 535.02.711

Khám phá ưu điểm nổi trội của Lò Nướng Hấp Kết Hợp Âm Tủ HAFELE 535.02.711

  • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
  • 13.210.000 đ
Đánh giá Lò nướng Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Lò Nướng HAFELE HO-KT60C 534.05.571

Khám phá ưu điểm nổi trội của Lò Nướng HAFELE HO-KT60C 534.05.571

  • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
  • 20.990.000 đ
Đánh giá Lò nướng Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Lò Nướng Kết Hợp Vi Sóng Âm Tủ HAFELE 535.02.731

Khám phá ưu điểm nổi trội của Lò Nướng Kết Hợp Vi Sóng Âm Tủ HAFELE 535.02.731

  • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
  • 31.100.000 đ
Đánh giá Lò nướng Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Lò Nướng Âm Tủ HAFELE 535.02.721

Khám phá ưu điểm nổi trội của Lò Nướng Âm Tủ HAFELE 535.02.721

  • Bán trên Điện Máy Chợ Lớn
  • 115.880.000 đ
Đánh giá Lò nướng Siêu thị Điện máy Nội Thất Chợ Lớn | Lò Nướng Âm Tủ HAFELE GAGGENAU 539.66.121

Khám phá ưu điểm nổi trội của Lò Nướng Âm Tủ HAFELE GAGGENAU 539.66.121

1