Đánh giá các dòng Điều hòa LG mới nhất

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENH1, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENH1 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API1, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API1 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18API1, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18API1 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13API, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13API giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENH, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENH giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18ENF, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18ENF giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10API, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10API giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 53.790.000 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 5 HP APNQ48GT3E4, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 5 HP APNQ48GT3E4 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 36.390.000 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 3 HP APNQ30GR5A4, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 3 HP APNQ30GR5A4 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH1, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH1 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 30.590.000 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 2.5 HP APNQ24GS1A4, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 2.5 HP APNQ24GS1A4 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 32.800.000 đ
Đánh giá Điều hòa Bộ multi LG 2 dàn lạnh 1 HP AMNQ09GSJB0 và 1.5 HP AMNQ12GSJB0

Máy lạnh Bộ multi LG 2 dàn lạnh 1 HP AMNQ09GSJB0 và 1.5 HP AMNQ12GSJB0 giá rẻ chính hãng, trả góp 0%, bảo hành chính hãng - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện máy XANH!

 • Bán trên Điện Máy Xanh
 • 0 đ
Đánh giá Điều hòa Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10API1, giá rẻ, chính hãng

Mua Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10API1 giá rẻ, chính hãng, có trả góp - Giao hàng tận nơi, lắp đặt nhanh chóng, khuyến mãi hấp dẫn tại Điện Máy Xanh

123