Đánh giá các dòng Bàn ủi - Bàn là Tefal mới nhất • Bán trên Nguyễn Kim
 • 1.690.000 đ
Đánh giá Bàn ủi - Bàn là Bàn Ủi Hơi Nước Tefal IT3420E0 Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Bàn ủi hơi nước Tefal IT3420E0. Mua online Bàn ủi hơi nước Tefal IT3420E0 tại Nguyễn Kim. Hàng chính hãng, giá tốt, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển. Mua ngay.

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 649.000 đ
Đánh giá Bàn ủi - Bàn là Bàn Ủi Hơi Nước Tefal DT6130E0 Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Bàn ủi hơi nước Tefal DT6130E0. Mua online Bàn ủi hơi nước Tefal DT6130E0 tại Nguyễn Kim. Hàng chính hãng, giá tốt, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển. Mua ngay.

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 649.000 đ
Đánh giá Bàn ủi - Bàn là Bàn Ủi Hơi Nước Tefal FV1849E0 Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Bàn ủi hơi nước Tefal FV1849E0. Mua online Bàn ủi hơi nước Tefal FV1849E0 tại Nguyễn Kim. Hàng chính hãng, giá tốt, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển. Mua ngay.

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 590.000 đ
Đánh giá Bàn ủi - Bàn là Bàn Ủi Hơi Nước Tefal DT7000E0 Giá Tốt

Khám phá ưu điểm nổi trội của Bàn ủi hơi nước Tefal DT7000E0. Mua online Bàn ủi hơi nước Tefal DT7000E0 tại Nguyễn Kim. Hàng chính hãng, giá tốt, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển. Mua ngay.

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 1.190.000 đ
Đánh giá Bàn ủi - Bàn là Bàn Ủi Hơi Nước Tefal IT2461E0 Chính Hãng

Khám phá ưu điểm nổi trội của Bàn ủi hơi nước Tefal IT2461E0. Mua online Bàn ủi hơi nước Tefal IT2461E0 tại Nguyễn Kim. Hàng chính hãng, giá tốt, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển. Mua ngay.

 • Bán trên Nguyễn Kim
 • 1.190.000 đ
Đánh giá Bàn ủi - Bàn là Bàn Ủi Hơi Nước Tefal DT8100E0 Chính Hãng

Khám phá ưu điểm nổi trội của Bàn ủi hơi nước Tefal DT8100E0. Mua online Bàn ủi hơi nước Tefal DT8100E0 tai Nguyễn Kim. Hàng chính hãng, giá tốt, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển. Mua ngay.

1